Hysbysiad Preifatrwydd

Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn ei defnyddio. Mae’n berthnasol i wybodaeth am y canlynol:

  • Pobl sy’n cyrchu gwefan 50+ Sir Gaerfyrddin
  • Aelodau’r Fforwm 50+

Mae sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio’n llwyr â’r wyth egwyddor a amlinellwyd yn Neddf Diogelu Data 1998.

Y mathau ar wybodaeth y mae’r Cyngor yn eu cadw

‘Prosesu’ yw’r gair a ddefnyddia’r Ddeddf Diogelu Data i gyfeirio at gael, cofnodi, cadw a thrin gwybodaeth bersonol. Mae’r Cyngor wedi hysbysu Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am y mathau ar wybodaeth bersonol y mae’n eu prosesu ac at ba ddibenion y mae’n eu prosesu.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r corff sy’n gyfrifol am oruchwylio’r Ddeddf Diogelu Data ac mae’n cynnal cofrestr gyhoeddus sy’n cynnwys enwau a chyfeiriadau Rheolwyr Data ynghyd â disgrifiad o’r math ar brosesu y maent yn ei wneud.

Gall unrhyw un weld y gofrestr hon ac os ydych am weld cofnod y Cyngor, gallwch wneud hynny drwy wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Comments are closed.