Cynllun Disgownt ar gyfer Aelodau 50+

Mae Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin yn mawrbrisio’r teyrngarwchsy’n cael ei ddangos gan y 2300 a mwy o aelodau syddganddo. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser a’r ymdrech yrydych yn eu rhoi i lenwi’r arolygon 50+. Bellach mae’n brydinni roi rhywbeth yn ôl i chi!

Fel arwydd o ddiolch, lansiwyd Cynllun Gwobrwyo 50+ Aelodaeth unigryw ym mis Medi 2014. Rydym yn falch o gyhoeddi estyniad o’r cynllun, a chynnwys Chwe Cynigion Newydd. Does dim dal! Dim ond dyfynnu “Fforwm 50+ Cyngor Sir Caerfyrddin” wrth archebu a chyflwyno eich cerdyn aelodaeth.

Rhestr o gynigion

Mae ein holl gostyngiadau isod. Rhestru cynigion mwy diweddar yn cael eu yn gyntaf. Bydd angen eich cerdyn aelodaeth i chi i gael mynediad at y cynnig. Os ydych yn fusnes lleol, ac yr hoffech i estyn cynnig i’r Fforwm, cysylltwch â 01267 224692.

Ddim yn aelod, yn gwybod ffrind, perthynas neu fusnes a allai gael budd? Cysylltwch â 01267 224692 neu ewch i www.carmarthenshire50.org.uk