Fforwm 50+

Mae’r Fforwm 50+ yn gyfle gwirioneddol i chi ac eraill o’ch cenhedlaeth leisio barn wrth ddatblygu’r strategaeth a’r gwasanaethau a fydd yn cyflawni gofynion yr unfed ganrif ar hugain.

Mae hefyd yn galluogi’r awdurdod leol a’i partneriaid, i glywed barn eang a chroes-troadol y rhai sydd dros 50 oed.

Hoffech chi:

  • Leisio eich barn?
  • Gynllunio ar gyfer eich dyfodol?
  • Wneud gwahaniaeth?

Mae’r Fforwm 50+ yn gyfle gwirioneddol i chi ac eraill o’ch cenhedlaeth leisio barn wrth ddatblygu’r strategaeth a’r gwasanaethau a fydd yn cyflawni gofynion yr unfed ganrif ar hugain.

Rydyn ni’n chwilio am unigolion i ymuno, er mwyn cael dweud eu dweud ar ddatblygiad y Fforwm 50+ a gwasanaethau eraill. Bydd y rhai sy’n cofrestru yn derbyn gwahoddiad i’n digwyddiad arbennig ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf, a chael rhoddion rhad ac am ddim a chyfle i gystadlu mewn cystadlaethau ac ennill gwobrau.

Deddf Diogelu Data 1998 – Mae Partneriaeth Sir Gaerfyrddin i Bobl Dros 50 Oed yn cadw gwybodaeth ar gyfrifiadur yn unol â Deddf Diolgelu Data 1988.