50+ Dweud Eich Dweud

Mae’r Fforwm yn rhoi llais ichi ynghylch y materion sy’n bwysig iawn ichi.  Rhowch eich barn inni am y ffordd y mae pethau yn cael eu gweithredu, am feysydd blaenoriaeth ar gyfer cyllid, am yr hyn sy’n eich gwylltio a’r hyn sy’n dda yn Sir Gaerfyrddin neu ledled Cymru. Wedyn gallwn ddefnyddio eich sylwadau ynghyd â dylanwad aelodau’r Fforwm i baratoi achos dros newid lle bo angen, neu i roi clod lle mae clod yn ddyledus.

Cwblhewch y ffurflen a’i chyflwyno i’r Fforwm