Cyngor A Budd-Daliadau

Mae derbyn budd-daliadau a dewis y rhai sy’n addas ichi yn gallu bod yn anodd.  Bydd y dudalen hon yn eich arwain i bobl a chyrff defnyddiol sy’n gallu helpu.

Daliad Tanwydd Gaeaf  – cliciwch yma

Gwybodaeth ynghylch y budd-daliadau sydd ar gael i bobl hŷn. Efallai fod gennych hawl i gael hyd at £300 o daliad tanwydd gaeaf.

Y Cynllun Bathodyn Glascliciwch yma

Mae’r Cynllun Bathodyn Glas yn darparu trefniant rhyngwladol o gonsesiynau parcio i bobl sy’n anabl neu sydd ag anawsterau cerdded difrifol ac sy’n teithio fel gyrwyr neu deithwyr.

Cynllun Crefftwyr Cofrestredigcliciwch yma

Mae Safonau Masnach wedi datblygu system gofrestru er mwyn galluogi adeiladwyr gonest i ymrwymo i Gôd Ymarfer sy’n mynnu eu bod yn masnachu’n deg ac yn onest ac yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Budd-daliadau Treth y Cyngorcliciwch yma

Os yw eich incwm yn fach ac os ydych yn gorfod talu rhent neu Dreth y Cyngor, efallai y gallwch gael help i dalu eich costau.

Budd-daliadau Taicliciwch yma

Os yw eich incwm yn fach ac os ydych yn gorfod talu rhent neu Dreth y Cyngor, efallai y gallwch gael help i dalu eich costau.

Cyngor i Ddefnyddwyrcliciwch yma

Mae Cyswllt Defnyddwyr yn rhoi cyngor clir ac ymarferol er mwyn helpu defnyddwyr i ddatrys problemau ac anghydfodau gyda chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau

Cyngor ynghylch Taicliciwch yma

Mae llawer o bobl heb gartref parhaol a hynny am lu o wahanol resymau. Mae Gwasanaeth Digartrefedd a Chyngor ynghylch Tai Sir Gaerfyrddin ar gael i’ch helpu chi i ddod o hyd i gartref ac i gadw’r cartref hwnnw.