Gofalu

Mae llawer o bobl hŷn yn cael eu hunain yn cymryd rhan ofalgar iawn yn eu teuluoedd agos ac yn y gymuned ehangach. Bydd y dolenni ar y dudalen hon yn eich helpu i ddod o hyd i atebion a chymorth. Os oes yna ffynonellau gwybodaeth neu sefydliadau y gwyddoch amdanynt, ac yr ydym wedi eu gadael allan, rhowch wybod i ni.

1. Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin

2. Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin

3. Gofal Crossroads Sir Gâr

Mae’r elusen yn gofrestredig gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a Llanelli. Rydym yn bartner rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yr elusen genedlaethol fawr sy’n cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr.

Mae ein gwasanaethau wedi’u teilwra i gwrdd ag anghenion y gofalwr unigol a’u teulu, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymunedol lleol eraill.


Neges mewn Potel
Clwb Llewod Lleol yn Cynorthwyo Gofalwyr ar draws Sir Gaerfyrddin.

Mewn partneriaeth gyda’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mae’r Clwb Llewod wedi bod yn cynorthwyo gofalwyr ar draws y sir, trwy ddarparu ‘Neges mewn Potel’ AM DDIM. Mae’r cynllun ar gael gan eich Meddygfa neu Gofal Croesffyrdd Sir Gâr, a’I fwriad yw annog pobl I gadw eu gwybodaeth bersonol sylfaenol a’u gwybodaeth feddygol mewn lle cyffredin ….yr oergell! Nid yn unig mae hyn yn arbed amser gwerthfawr i’r gwasanaethau brys mewn argyfwng, mae hefyd yn rhoi tawelwch meddwl i chi, eich teulu a’ch ffrindiau.