Cynghorwyr

74 o gynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar ran y gymuned leol am wasanaethau a chyllidebau lleol, megis y Dreth Gyngor.

Mae pob Cynghorydd yn cynrychioli ardal benodol ac yn gwasanaethu am gyfnod o bum blynedd.Mae gwaith cynghorydd yn cynnwys cynnal cymorthfeydd i helpu pobl leol, cefnogi sefydliadau lleol, ymgyrchu ar faterion lleol, a datblygu cysylltiadau gyda phob rhan o’r gymuned.

Gallwch chwilio am fanylion eich Cynghorydd Sir Gaerfyrddin, yn ôl enw neu adran etholiadol, cael gwybod pa bwyllgorau’r cyngor maent yn eistedd arnynt, a’r blaid wleidyddol maent yn perthyn iddi.

Yr Hyrwyddwr Pobl Hŷn sydd newydd ei phenodi ar gyfer Sir Gaerfyrddin yw’r Cyng. Linda Evans

Manylion cyswllt

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP (Ffôn: 01267-224026) E-bostiwch y Gwasanaethau Democrataidd