Iechyd, Diogelwch a Lles

Mae’r ymatebion i arolygon y Fforwm wedi dangos mor bwysig yw’r pynciau hyn i’r grŵp oedran 50+ yn Sir Gaerfyrddin.  Mae’n allweddol bod y pethau hyn yn cael eu gwneud yn iawn er mwyn inni allu mwynhau bywyd i’r eithaf wrth inni fynd yn hŷn. Yn ogystal â phrosiect y Fforwm ei hun, sef Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin, dyma rai gwefannau y mae aelodau’r Fforwm wedi nodi eu bod yn ddefnyddiol yn y meysydd hyn.

Amddiffyn OedolionCliciwch yma

Ni all oedolion bob amser ddiogelu a gofalu amdanynt eu hunain. Mae rhai oedolion yn agored iawn i gael eu cam-drin ac i golli eu hawliau dynol.

AilgylchuCliciwch yma

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin nifer o gynlluniau ailgylchu a lleihau gwastraff.  Edrychwch ar pa gynlluniau ailgylchu sydd gan y Cyngor ar hyn o bryd i helpu i leihau’r gwastraff sy’n cael ei gladdu drwy glicio ar y dolenni yn y ddewislen ar y chwith.

Gwasanaethay CymunedolCliciwch yma

Gwybodaeth ar brydiau bwyd cymunedol, Canolfannau gofal dydd a phrydiau bwyd cymunedol.

Addasiadau taiCliciwch yma

Os nad yw eich cartref yn addas ar gyfer eich anghenion, mae amryw o ddewisiadau ar gael a allai eich helpu i fyw’n fwy annibynnol.

Gwasanaethau Pobl HŷnCliciwch yma

Oherwydd oed, anabledd neu lesgedd mae llawer o bobl angen gofal a chynhaliaeth. Mae’n well gan y rhan fwyaf o bobl aros yn eu cartrefi eu hunain ond efallai y bydd angen cymorth arnynt i wneud hynny.