Dysgu

Mae rhai pobl yn meddwl eu bod yn rhy hen i ddysgu ar ôl cyrraedd 50 oed.   Yma, yn y Fforwm 50+, rydym yn gwybod yn well.   Nid yw dysgu byth yn dod i ben.  Gallwn eich helpu i gael hyd i gwrs neu ddosbarth a fydd yn addas ichi.    Cliciwch yma i weld cyrsiau sy’n cael eu cynnal gan awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion yn ein hardal.

Dysgu yn y SirCliciwch yma

Petai chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu gweithio tuag at cyfleuster mae cyrsiau ar gael ar eich cyfer.

Cymorth i FyfyrwyrCliciwch yma

Mae’r cyfanswm o gymorth ariannol y cewch yn dibynnu ar y cwrs rydych chi’n dilyn.

Llyfrgelloedd Cliciwch yma

Yn Llyfrgelloedd i Sir gallwch fenthyg llyfrau, CDs a DVDs, syrffio’r we a dod ohyd i wybodaeth.

Coleg Sir GârCliciwch yma

Mae’n gamsyniad cyffredin bod Colegau Addysg Bellach ar gyfer pobl ifanc yn unig. Mewn gwirionedd, mae gan Goleg Sir Gâr nifer uchel o fyfyrwyr aeddfed yn amrywio o bobl yn eu hugeiniau hyd at eu nawdegau gyda rhyw 1,000 o fyfyrwyr dros 50 oed.