Trafnidiaeth A Symudedd

Mae heriau yn ymwneud â thrafnidiaeth a symudedd yn cynyddu wrth i bobl fynd yn hŷn.   Bydd y dolenni ar y dudalen hon yn eich helpu i gael atebion a chymorth.   Os oes ffynonellau gwybodaeth neu gyrff yr ydych yn gwybod amdanynt ac yr ydym wedi eu hepgor, rhowch wybod inni.

Cymerwch fantais o’r cynlluniau sydd ar gael ar gyfer cludiant yn y Sir…

Cynllun Prisiau ConsesiwnCliciwch yma

Cynllun ar gyfer yr henoed a phobl ag anabledd i deithio am ddim ar y bws.

Cynllun Bathodynnau GlasCliciwch yma

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn caniatáu i’r cerbyd y mae deiliad y bathodyn glas yn teithio ynddo gael ei barcio mewn mannau penodedig

Trafnidiaeth Gyhoedduscliciwch yma

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hwyluso mynediad, dewis a chyfleoedd economaidd. Mae amrywiaeth o drafnidiaeth gyhoeddus hwylus ar gael yn Sir Gaerfyrddin.

Ceir Cefn Gwladcliciwch yma

‘Rhwyd Diogelwch’ trafnidiaeth gyhoeddus yw Ceir Cefn Gwlad, sy’n darparu cysylltiadau â bysiau a threnau, neu drafnidiaeth o ddrws i ddrws pan fo angen ar gyfer anghenion unigol ac achlysurol.  Mae pob taith yn cael ei threfnu’n unigol yn y gymuned er hwylustod i’r teithiwr.

Shopmobility Caerfyrddincliciwch yma

Cynllun yw hwn er mwyn helpu pobl anabl i fynd o le i le yng nghanol tref Caerfyrddin. Mae’r cynllun yn darparu sgwteri â motor y mae modd i bobl eu llogi. Mae’r sgwteri hyn yn ei gwneud yn haws i bobl anabl fynd o le i le yng nghanol y dref.