Cynhwysiant Digidol

Nid oes amheuaeth bod pobl sy’n methu â mynd ar-lein yn colli llawer o gyfleoedd ar gyfer cyswllt cymdeithasol, mynediad at ffyrdd o arbed arian ar filiau ac ati. Amlygodd ein harolwg digidol diweddar feysydd yr oedd pobl eisiau help gyda nhw – yn enwedig y bobl hynny sydd wedi dechrau ymgysylltu â thechnoleg. dyfeisiau. O ganlyniad fe wnaethom sefydlu ‘hwb digidol’ yn ein Digwyddiad Blynyddol ym mis Medi yn y Gerddi Botaneg a chawsom gymorth gan Barclays Bank, Digital Communities Wales, Heddlu Dyfed Powys a TSB. Roeddent yn ymdrin â nifer o bynciau yr oedd pobl eisiau ymgysylltu â nhw – aros yn ddiogel ar-lein, cydnabod sgamiau, help gyda gofal iechyd, bancio ar-lein diogel, ymchwil llinach. Dyma glip fideo byr a ffilmiwyd ar y diwrnod gan TSB yn cynnwys peth o’r gwaith y gwnaethon nhw ac eraill helpu gydag ef.

https://www.linkedin.com/posts/tsbbank_fraudfriday-activity-6601148468100640768-foHV

 

Wyn Llewellyn – Arweinydd Ymgysylltu â’r Gymuned

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.