Oedraniaeth Bob Dydd

Ar 22ain Hydref, bydd y Comisiynydd Pobl Hŷn yn lansio ei hymgyrch #EverydayAgeism.

Fel rhan o’r lansiad, byddem wrth ein bodd yn clywed gan rywun sydd wedi:

  • Cael profiad o wahaniaethu ar sail oed
  • Cael eu trin yn wahanol oherwydd eu hoed
  • Wynebu newid yn eu cymuned nad oedd wedi ystyried anghenion pobl hŷn

Os hoffech roi gwybod i ni am eich profiad, a byddech hefyd yn fodlon siarad â’r cyfryngau ar y diwrnod, cysylltwch â ni drwy ffonio 02920 445 030 neu drwy anfon e-bost i Richard.Jones@olderpeoplewales.com 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.