Llyfrau Llafar Cymru

Ody’ch golwg yn pylu; yn cael trafferth i ddarllen print?

Od’ch chi’n nabod rhywun sydd â phroblem debyg?

Mae gan Llyfrau Llafar Cymru yr ateb i chi.

Ymunwch â’r 450 + sy’n elwa o’r gwasanaeth arbennig hwn i ddeillion a’r rhannol ddall. Gallwch ddewis o dros 2500 o “lyfrau sain” yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r gwasanaeth am ddim ar CD.

Cysylltwch â Linda neu Phil ar 01267238225 neu llyfraullafarcymru@outlook.com

“Llyfrgell”unigryw yng Nghaerfyrddin yn gwasanaethu Cymru gyfan.

Llyfrau Llafar Cymru

 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.