Pel-rwyd Cerdedd

Mynychodd Alice hope, Swyddog Oedolion Acif Caerfyrddin sesiwn pêl-rwyd cerdded yr wythnos hon yng nghanolfan chwaraeon Trimsaran, mae grŵp gwirioneddol frwd o ferched yn cyflwyno sesiwn pêl-rwyd cerdded ond maen nhw’n chwilio am fwy o bobl (dynion a menywod) i fynychu’r sesiwn.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.